Jozef

Witteveen

Een deel van mijn werk speelt zich rond de tafel af. gesprekken over kunst en het leven gaan vaak samen met een glas drank. Deze urenlange sessies leveren de volgende morgen vaak mooie stillevens van lege flessen op, de stille getuigen van een bonkend hoofd.

Dit gefotografeerd, gebruik ik als uitgangspunt voor mijn werk